Opret ny bruger

Jura & Regler

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Beskrivelse af www.labnet.dk’s generelle salgs- og leveringsbetingelser.

 

www.labnet.dk, Nannasgade 28, 2200 København N, tilbyder sine online digitale billedfremkaldningsservices via internetsiden www.labnet.dk.

 

Billedfremkaldningsservices er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser for brug af internetsiden www.labnet.dk., som du må gennemlæse og acceptere forud for, at du foretager bestilling.

 

2. Priser

 

De gældende priser for vores billedfremkaldningsservices er de, som du finder på internetsiden, når du bestiller, og de findes også på din ordre-bekræftelse. Priserne er opgivet i danske kroner (DKK) og inkluderer alle afgifter og forsendelse, med mindre andet er opgivet. Priserne kan når som helst ændres af labnet.dk. Prisændringer gælder kun for bestillinger som er afgivet, efter at prisændring har fundet sted.

 

3. Når du bestiller

 

Når du bestiller, skal du sikre dig, at alle afgivne oplysninger er helt korrekte, dette gælder især identificering af modtager- og leverings-adresse, såvel som e-mailadresse, som vi bruger til at sende dig din ordrebekræftelse. Du kan betale på den måde, som passer dig bedst, ud af de betalingsmetoder, som er angivet på internetsiden.

 

Når bestillingsprocessen er afsluttet, er det ikke muligt at annullere bestillingen.

 

Ingen bestilling er bindende for labnet.dk, før labnet.dk har bekræftet bestillingen pr. e-mail eller via anden form for kommunikation.

 

4. Fortrydelsesret

 

Så snart du har fremsendt digitaliserede billedfiler til behandling på labnet.dk, påbegyndes fremkaldelsen automatisk. Dette indebærer, at du ingen fortrydelsesret har, jf. lov om visse forbrugeraftaler, kapitel 4, da der er tale om forarbejdning af individuelle billedfiler.

 

5. Tilfreds, eller pengene tilbage, politik

 

Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du returnere de fremkaldte billeder til labnet.dk pr. post uden at begrunde dette nærmere. Returbillederne sendes til os senest to uger efter den oprindelige bestillingsdato og modtaget ordrebekræftelse fra labnet.dk. Returadressen for de leverede produkter er:

 

Laboratoriet Nannasgade ApS

Nannasgade 28

2200 København N

 

Labnet.dk tilbyder at genfremkalde de billeder, som du ikke er tilfreds med. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, vil labnet.dk tilbagebetale det totalbeløb, som du betalte, da du lavede bestillingen.

 

6. Levering

 

Vil tilstræber altid at levere inden for det antal dage, som er indikeret ud fra det valgte produkt. Mindre forsinkelser i leveringen berettiger ikke kunden til erstatning eller til at nægte at modtage ordren. Vi hæfter ikke for forsinkelser, der skyldes forsendelsesmåden.

 

Hvis du ikke har modtaget din bestilling indenfor en måned fra den dato, du modtog ordrebekræftelsen, bedes du kontakte labnet.dk inden for 2 uger. Labnet.dk vil da afgøre, om vi skal genfremkalde din bestilling, uden at det koster dig noget, eller om vi skal tilbagebetale dig det erlagte beløb. Valget mellem disse to alternativer besluttes af labnet.dk.

 

Hvad sker der ved eventuelt tab af pakken, som indeholder din bestilling?

 

Skulle din bestilling til trods for vores anstrengelser for at beskytte indholdet så godt som muligt under forsendelse komme skadet frem, kan du vælge at returnere sendingen til labnet.dk, som vil genfremkalde din bestilling for dig uden ekstra omkostninger.

 

Hvad hvis der sker fejl i leveringsadressen, eller hvis den er forkert?

 

Såfremt de fremsendte billeder returneres til labnet.dk på baggrund af fejlagtig opgivet adresse, vil vi ikke kunne kompensere dig. Hvis du opdager din fejl og beder om det, kan vi genfremsende din bestilling til dig, men du skal selv betale leveringsomkostningerne.

 

Returadressen for leverede produkter er:

 

Laboratoriet Nannasgade ApS

Nannasgade 28

2200 København N

 

 

7. ”Brugerregler” for billedfremkaldningservices

 

Du er selv ansvarlig for alle de billeder, som du overfører, deler med andre eller fremkalder via labnet.dk internetsiden. Dette indbefatter, at du accepterer, at du ikke må overføre billeder til labnet.dk, som kan være en krænkelse af lov om ophavsrettigheder eller ejendomsrettigheder eller anden relevant lovgivning. Du må heller ikke benytte internet-siden til ulovlige virksomheder. Det er ulovligt at overføre, distribuere, bestille fremkaldelser, sende, overføre eller videresende noget med ulovligt indhold, særligt for så vidt angår seksuelle billeder og billeder af mindreårige. Du garanterer, at de billeder, som du overfører via labnet.dk, ikke bryder den danske eller internationale forskrift i så henseende. Det må ikke kunne opfattes som stødende, truende, ærekrænkende eller på nogen måde kunne skade andre, ikke indeholde virus eller andre dataprogrammer, som kan skade vores internetside.

 

Du vil blive holdt ansvarlig for tab eller påførte skader som følge af brud på de nævnte lovgivninger, og du vil skulle betale labnet.dk fuld erstatning for ethvert tab, labnet.dk måtte lide som følge af dine ulovlige handlinger.

 

8. Ansvar

 

Labnet.dk holdes ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af enhver brug af internetsiden eller services som tabt fortjeneste eller tab af data. I tilfælde af direkte skade er labnet.dk’s ansvar begrænset til det beløb, der er betalt af forbrugeren (kunden) for den service, som forårsagede skaden.

 

9. Ændringer

 

Labnet.dk forbeholder sig retten til at ændre sine generelle salgs- og leveringsbetingelser når som helst. Det er således dit eget ansvar regelmæssigt at opdatere dit kendskab til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser og andre eventuelle beslutninger til enhver tid.

 

10. Gældende lov og jurisdiktion

 

Disse generelle vilkår og betingelser skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende relevante dansk lov. Eventuelle konflikter, som måtte opstå i forbindelse med generelle salgs- og leveringsbetingelser og eventuelle andre bestemmelser eller ved brug af internetsiden labnet.dk, vil blive behandlet og afgjort af byretten i København.